vineri, 20 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4125 ha
Intravilan: 610 ha
Extravilan: 3515 ha
Populatie: 2864
Gospodarii: 1092
Nr. locuinte: 1046
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 6


Numele localitatilor aflate in administratie:
Deleşti, Albeşti, Fundătura, Hârşova, Răduieşti, Mânăstirea
Asezarea geografica:
Comuna Deleşti este aşezată în partea de sud-vest a Podişului Central Moldovenesc şi nord-vest a judeţului
Străbătută de Râul Buda, datând istoric din anul 1772, aparţinând ocoalelor Stemnic şi Racova, însă sunt semnalate aşezări din secolul XV
Activitati specifice zonei:
Activitatea de bază este agricultura (cultura mare, creşterea animalelor, albine, pomicultură şi viticultură)
Morărit
Comerţ şi alte prestări servicii
Activitati economice principale:
Agricultură, pomicultură, viticultură
Comerţ
Morărit
Prelucrarea strugurilor pentru vin
Obiective turistice:
Biserica de lemn "Sfântu Gheorghe", Răduieşti
Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului", Mânăstirea
Rezervaţia de "Stejar pletos Hârboanca", Deleşti
Evenimente locale:
Zilele comunei - Duminica Mare (a Rusaliilor)
Hramul satului Deleşti - duminica a 8-a după Paşti
15 august - Adormirea Maicii Domnului - Hramul satului Hârşova
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă locală
Acces telefonie fixă şi mobilă
Acces rutier - drum judeţean DJ 207E şi drumuri comunale
Terenuri arabile şi păşuni, fâneţe
Livezi pomi fructiferi
Cablu TV şi internet
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă şi amenajare poduri, podeţe în comună
Construire grădiniţă în localitatea Fundătura
Construire şcoală cu clasele I-IV Albeşti
Modernizare DC 105 Albeşti-Hârşova
Extindere reţea de distribuţie apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate
Înfiinţare muzeu al satului şi centru social multifuncţional